മണിപ്പൂരില്‍ സംഘർ‍ഷത്തിന് പിന്നാലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി

ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരില്‍ സംഘർ‍ഷത്തിന് പിന്നാലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി. വിനീത് ജോഷി പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാകും. കലാപ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമനം. ചീഫ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായും വിനീത് ജോഷി പ്രവർത്തിക്കും. കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടഷനിലായിരുന്നു വിനീത് ജോഷി. രാജേഷ് കുമാറായിരുന്നു നിലവിൽ മണിപ്പൂരിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *