പെൻഷൻ പരിഷ്‌കരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫ്രാൻസിലെ തൊഴിലാളികൾ തെരുവിലിറങ്ങി

തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പാരീസിലും ഫ്രാൻസിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും തിങ്കളാഴ്ച പിരിമുറുക്കം ഉയർന്നു. സർക്കാരിന്റെ പെൻഷൻ പരിഷ്‌കരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫ്രാൻസിലെ തൊഴിലാളികളും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ തെരുവിലിറങ്ങി.

ഗവൺമെന്റിന്റെ പെൻഷൻ പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരായ തൊഴിലാളികളുടെ രോഷം ജനുവരി മുതൽ ശമിച്ചിട്ടില്ല, ഫ്രാൻസിലുടനീളം തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ മറ്റൊരു ബഹുജന സമാഹരണ ദിനം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.

പാരീസിൽ 68 പേർ ഉൾപ്പെടെ 200 ഓളം പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു, ദിനപത്രം പറയുന്നു. നാന്റസ്, പാരീസ് റാലികളിൽ പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉയർന്നു, തലസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിഷേധക്കാരെ മർദിച്ചതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *