കൊവിഡിനുള്ള അടിയന്തര മരുന്നുകളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ കൊവാക്‌സിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തില്ല

കൊവിഡിനുള്ള അടിയന്തര മരുന്നുകളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ കൊവാക്‌സിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തില്ല. തുടര്‍നടപടിയുടെ ഭാഗമായി മതിയായ വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഭാരത് ബയോടെക്കിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അന്തിമഘട്ട പരിശോധനയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകള്‍ അപൂര്‍ണമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ആണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തീരുമാനം.തിയായ വിവരങ്ങള്‍ ഇനിയും കമ്പനി നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. 90 ശതമാനം വിവരങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് നല്‍കിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *