ഓട്ടിസമുള്ള 11 വയസുകാരിക്ക് ​ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്

11 വയസുള്ള പല കുട്ടികളെയും പോലെയാണ് സന ഹിരേമത്ത്. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവളെ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെയും പേനയുടെയും പേപ്പറിന്റെയും ഒരു സഹായവുമില്ലാതെ ഏത് ഗണിത പ്രശ്‌നവും സനയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.

രണ്ട് വയസുള്ളപ്പോളാണ് സന ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. വൈകല്യത്തെ തുടർന്ന് സന രണ്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗണിതത്തിൽ തോറ്റിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സനയിൽ അവർ ഗണിതം തന്നെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയത് എന്ന് മാതാപിതാക്കളായ പ്രിയയും ഉദയും പറഞ്ഞു.

ഗൂഗിൾ റാൻഡം നമ്പറുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഗുണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവ 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഗുണന പ്രശ്നം വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള സനയുടെ കഴിവ് ഏറ്റവും വലിയ മെന്റൽ മാത്ത് ഗുണന പ്രശ്നത്തിന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടി.

കിരീടം നേടാൻ, അവൾക്ക് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 12 അക്കങ്ങൾ ഗുണിക്കണം.

വാക്കുകളിലൂടെ സനയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവാണ് ഏക പരിമിതിയെന്ന് ഉദയ് പറഞ്ഞു. അവളുടെ കഴിവ് 11 വയസുകാരിയെ മറികടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ കാരണം അവളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രിയയും ഉദയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *