യുഎഇയിൽ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം ലംഘിച്ചത്​ 96 കമ്പനികൾ

യുഎഇയിൽ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം ലംഘിച്ചത്​ 96 കമ്പനികൾ

കനത്ത ചൂടിൽ നിന്ന്​ പുറം ജീവനക്കാർക്ക്​ ആശ്വാസം നൽകാനായി യു.എ.ഇ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം ലംഘിച്ചത് 96 കമ്പനികൾ. 1,13,000 സൈറ്റുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ്​ 96 കമ്പനികൾ നിയമം ലംഘിച്ചതായി ​കണ്ടെത്തിയത്​.

യുഎഇ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയമാണ്​ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്​. ജൂൺ 15 മുതൽ സെപ്തംബർ 15 വരെ മൂന്നു മാസത്തേക്കായിരുന്നു യു.എ.ഇയിൽ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്​. ഇക്കഴിഞ്ഞ 15ന്​ നിയമം പിൻവലിച്ചു. വെയിലത്ത്​ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ​ഉച്ചയ്ക്ക്​ 12.30 മുതൽ മൂന്നു വരെ വിശ്രമം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *