തിരുവോണ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഓണക്കോടിയും നാടൻ പലഹാരങ്ങളും സമ്മാനിച്ച് ബം​ഗാൾ ​ഗവർണർ സി വി ആനന്ദബോസ്

തിരുവോണ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഓണക്കോടിയും നാടൻ പലഹാരങ്ങളും സമ്മാനിച്ച് ബം​ഗാൾ ​ഗവർണർ സി വി ആനന്ദബോസ്

തിരുവോണ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഓണക്കോടിയും നാടൻ പലഹാരങ്ങളും സമ്മാനിച്ച് പശ്ചിമബം​ഗാൾ ​ഗവർണർ സി വി ആനന്ദബോസ്. വ്യത്യസ്തതകൾ മറന്ന്, ഓണം ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഐക്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വലിയ മതിപ്പാണെന്ന് സി വി ആനന്ദബോസ് പറഞ്ഞു.

പാചക വാതക വില കുറച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും. പശ്ചിമ ബം​ഗാളിൽ മലയാള സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പാക്കുമെന്നും സി വി ആനന്ദ ബോസ് ദില്ലിയിൽ   പറഞ്ഞു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *