സൗജന്യ കൈത്തറി യൂണിഫോം വിതരണം; 25 കോടി അനുവദിച്ചു :മന്ത്രി

സൗജന്യ കൈത്തറി യൂണിഫോം വിതരണം; 25 കോടി അനുവദിച്ചു :മന്ത്രി

സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ കൈത്തറി യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ നെയ്ത്തുകൂലി ഉൾപ്പെടെ നൽകാൻ 25 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 15 കോടി രൂപ  തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നെയ്ത്തുകൂലിയാണ്.

അഞ്ചു കോടി രൂപ നൂല് വാങ്ങിയ സ്പിന്നിങ് മില്ലുകൾക്കുള്ളതാണ്. രണ്ടരക്കോടി രൂപ ചായം മുക്കിയ മില്ലുകൾക്കാണ്. ബാക്കി രണ്ടര കോടി രൂപ  തുണി ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർക്കും മറ്റ് ചിലവുകൾക്കുമാണ്. ഓണക്കാലം മുൻനിർത്തിയാണ് അടിയന്തിരമായി തുക അനുവദിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *